Kontinuerlig utveckling

Bilden visar en ”spiralkoppling” mellan att Analysera, Sätta mål, Engagera och Genomföra.

Reorganisationsstadiet innebär nyskapande. Självständiga produkter, dotterbolag eller avknoppningar utvecklas till nya företag. Företagets helikopterperspektiv och den stabila plattformen att agera från, innebär att de kan skapa nya, blomstrande verksamheter på kort tid. Därmed skapas en cirkel som aldrig sluts, men som varv efter varv bara växer sig allt större.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.