Tes 1

Den som kämpar för sin överlevnad, är naturligtvis beredd att göra vad som helst för att tillgodose sitt behov. Personer på det högsta trappsteget styrs däremot i mycket liten utsträckning av sina behov och är således svårare att påverka med argument. En av Maslows teser är att behov som ligger närmare botten, har större makt över vårt beteende än högre liggande behov.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.