Samma budskap men olika nivåer

Bilden visar ett diagram över var de olika begreppen ligger i förhållandet till Livets mening och Skruv och mutter.

Begreppen vision, affärsidé, övergripande mål och affärsplan har det gemensamma syftet att sätta fokus på företagets verksamhet. De ska alla förmedla samma budskap, men med en detaljeringsgrad som är anpassad till mottagaren.

Visionen ska legitimera verksamhetens roll i samhället medan affärsidén ska konkretisera visionen och staka ut verksamhetens ”bollplan”. Mottagare är alla som företaget är beroende av: kunder, medarbetare, leverantörer, intressenter (ägare/finansiärer) och samhälle.

Företagets övergripande mål beskriver vad affärsidén ska ge för ekonomiskt och marknadsmässigt resultat på längre sikt. Budskapet riktar sig till intressenter och medarbetare. Affärsplanen har samma mottagare och visar i detalj hur målen ska nås. Övergripande mål och affärsplan är således företagsinterna dokument medan vision och affärsidé ska spridas så mycket som möjligt.

Att hitta rätt detaljeringsnivå är aldrig enkelt, men ett hjälpmedel är att tänka sig en skala som går från ” livets mening” till ”skruv och mutter”. Närmast ”skruv och mutter” hamnar affärsplanen. Med denna som utgångspunkt ställer vi frågan ”varför” för att röra oss i riktning mot ”livets mening”. På vägen dit passerar vi i ordning nivåerna för mål, affärsidé och vision. För att röra oss i den andra riktningen, frågar vi ”hur”.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.