Affärsplan

Bilden visar en man som sätter upp lappar på en anslagstavla. Han bygger sin affärsplan.

Affärsplanen ska i detalj redovisa hur målen ska nås och bör innehålla följande:

  1. Koncept, vision och affärsidé
  2. Marknad och kundunderlag
  3. Produktbeskrivningar
  4. Beskrivning av marknadsföringen
  5. Budget för resultat och likviditet
  6. Tidsplan
  7. Presentation av ägare och andra intressenter
  8. Utvecklingsmöjligheter
  9. Risker

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.