Kompetensnivå noll

En medarbetare ska få en ny arbetsuppgift som denne varken vill eller kan utföra. Medarbetarens inställning är att arbetsuppgiften är omöjlig och tänker därför inte ens försöka. Personen befinner sig på kompetensnivå noll. Din ambition är att höja personens kompetens ett steg till nivå 1. Första steget blir att skapa motivation genom att agera Producerande. Du demonstrerar handgripligen hur arbetsuppgiften ska utföras. Medarbetarens reaktion, förutsatt att uppgiften känns som en rimlig utmaning, blir att vilja lära sig.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.