Den Medlande

Illustrationen visar den Medlande som försiktig och emotionell.

Starka sidor:
Medlaren är försiktig (lugn, lyhörd och lågmäld) och emotionellt emotiv (känslosam, informell och relationsinriktad). Dessa egenskaperna ger en social person som drivs av att ena stridande, hitta kompromisser som gör alla nöjda och skapa samsyn inom gruppen. Medlaren är en samarbetsambassadör som söker minsta gemensamma nämnare och skapar enighet runt denna. Han/hon engagerar sig gärna i andra människor, ger stöd och tröst. Medlarens paroll: Låt oss göra det tillsammans!

Vi betecknar profilen med M.

Svaga sidor:
Medlarens strävan efter enighet och samförstånd i alla lägen kan göra denna överanpassad. Han/hon vänder gärna kappan efter vinden för att alltid stå på majoritetens sida och undviker alla beslut som kan orsaka kritik från andra. Personens benägenhet att alltid godta det som är gjort, uppfattas ofta som idéfattigdom och kortsiktighet. Medlaren uppfattar all kritik mot sig som personangrepp: det är inte M:s handlingar som kritiseras, utan M.s person. ”så här gör du bara för att du inte gillar maten jag lagat, mina nya skor, min dialekt etc. Som idrottsman deltar medlaren endast i lagidrott och bara i lag som är givna vinnare. Dessa egenskaper stressar omgivningen.

Som ledare är M:s självklara roll att snabbast möjligt ena de oeniga och släta över alla krav på prestationer.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.