Kompetens

Bilden visar människor som illustrerar orden Kunskap, Motivation och Resurser. Tillsammans blir det Kompetens.

Kompetens är att annat ord för förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Kompetens består av kunskap, vilja och resurser.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.