Makt

Ledarskap medför makt över sina medarbetare. Makt ska, precis som allt annat, brukas utan att missbrukas. Du kan ta till den när dina ansträngningar motarbetas eller ignoreras. Makt måste demonstreras, annars förlorar du den. Hota därför aldrig med något du inte är beredd att verkställa.

Det finns två typer av makt: positionsmakt och personlig makt. Positionsmakten utgörs av dina befogenheter att utfärda belöningar och sanktioner (exempelvis uteblivna förmåner). Personlig makt är det inflytande du får på andra när de uppskattar dig som person. Positionsmakt fungerar bäst på personer med låg kompetensnivå medan personlig makt är bättre på medarbetare med hög kompetens.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.