Arbetsuppgifter

När vi definierat företagets produkter, är det dags att fundera över vilka arbetsuppgifter som måste utföras för att producera dem. Produkten teoriutbildning erfordrar arbetsuppgifter som att undervisa i sal, sälja läroböcker med mera. Övningskörning kanske innebär arbetsuppgifter som att träna start i backe, öva fickparkering med mera. En arbetsuppgift består ofta av ett stort antal arbetsmoment. Skillnaden mellan arbetsuppgifter och arbetsmoment är att en arbetsuppgift är något vi utför på beställning av en kund, intern eller extern, medan ett arbetsmoment är något vi utför för egen räkning. Den som undervisar i sal måste till exempel utföra arbetsmomentet att torka tavlan emellanåt, men detta utförs inte på ”beställning” av någon och räknas därför inte som arbetsuppgift.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.