Överreaktion - sammanfattning

Vi har nu studerat överreaktionerna från fyra renodlade stereotyper och du har säkert erfarenhet av alla. Kanske till och med praktiserat några av dem? I verkligheten är ju ingen renodlad, utan har en del av allt i sig. Men i den situation då du överreagerar, är det sannolikt så att din reaktion blir ganska renodlad. Orsaken till din reaktion är ju att ditt egenvärde attackerats, och eftersom alla fyra profilerna ingår i din, kommer också ditt egenvärde att kunna attackeras på flera olika sätt: Du kan känna dig illa omtyckt, dåligt uppmärksammad, fått dina prestationer ifrågasatta eller dina regelverk nonchalerade. Hur du reagerar, beror sannolikt på vilket värde som blir kränkt.

Omvänt gäller att om du själv vill vara på den säkra sidan och inte skapa överreaktioner hos andra, bör du inte visa hur illa du tycker om någon, ignorera någons person, ifrågasätta andras prestationer eller nonchalera någons regelverk. Ju mindre väl du känner en person, desto försiktigare bör du vara.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.