Idéstadiet

Idéstadiet kännetecknas av att en person, grundaren, vill genomföra en idé. Konkreta produkter brukar saknas i detta läge, däremot finns drömmar och visioner. Processen kan gälla att skapa en ny produkt (vara eller tjänst), ett nytt företag eller både och. Grundaren kan dock sällan genomföra denna fas på egen hand, utan är beroende av externa resurser i form av partners för finansiering och kompetens. Grundaren måsta således ha förmågan att visualisera sin idé och övertyga tilltänkta partners. Det kan vara en bank, riskkapitalist, kompanjon, utvecklingsbolag, produktionsenhet, kund och så vidare. Ju mer idérik och entusiastisk grundare, desto gynnsammare utveckling. Förmår grundaren å andra sidan inte skapa nödvändiga förutsättningar eller saknar förmågan att gå från ord till handling, är projektet dödfött.

Fråga: Vad är rätt sak och rätt sätt under idéstadiet?

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.