Utvecklingsfaser - introduktion

Vi har tidigare visat på de olika sociala profilerna M, I, P, U (medlande, inspirerande, producerande, undersökande) och deras egenskaper i form av starka respektive svaga sidor. Dessa egenskaper har en avgörande inverkan på en företagares möjlighet att bygga ett blomstrande företag. Vi ska nu följa vägen till blomstring sett ur ett ledarskapsperspektiv.

Växande företag passerar fem karaktäristiska utvecklingsstadier under sin tillväxt: Idéstadiet, Produktivitetsstadiet, Delegeringsstadiet, Planeringsstadiet och Regenerationsstadiet. Varje stadium erfordrar sin egen utvecklingsstrategi för att utvecklingen inte ska avstanna eller minska. För att gå vidare från ett stadium till nästa krävs ett tydligt strategiskifte, det som är rätt i ett stadium kan nämligen vara förödande i ett annat. Genom att identifiera dessa stadier blir det enklare att göra rätt sak på rätt sätt vid rätt tillfälle.

Den person som ska driva igenom dessa strategiskiften, får vid varje nytt stadium en alltmer komplex situation att hantera och måste utveckla egenskaper som är näst intill övermänskliga för en enskild person. Den som vill styra på egen hand har därför obefintliga möjligheter att skapa ett blomstrande företag eftersom samverkan med andra är en förutsättning för blomstring.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.