Kunskapssamhället

Dagens samhälle beskrivs ofta som i hög grad kunskapsbaserat. Att kunskap ger makt kanske stämmer bättre än någonsin, men rätt kunskap har naturligtvis alltid varit gångbart. Det nya är att kunskap blivit färskvara; samhällets snabba förändringar gör att vi ständigt måste lära om och lära nytt. Varje företag måste därför organisera för kontinuerligt lärande.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.