Delegering

"En klok chef gör inte andras jobb" skriver Rolf Christerson i Chefens idébok. Att delegera innebär att överlämna arbetsuppgifter tillsammans med ansvar och befogenheter. Du gör det, för att själv få mer tid för annat, eller för att utveckla och belöna dina medarbetare.

- Ge medarbetarna de befogenheter som behövs för att utföra delegerade arbetsuppgifter.
- Försäkra dig om att medarbetarna tar det ansvar som krävs.
- Se delegering som ett led i personalens utveckling.
- Delegera bara till medarbetare som har rätt kompetens.
- Följ upp delegeringen regelbundet tillsammans med medarbetaren.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.