Kompetensnivå tre

Kompetensnivå 3 innebär att personen har kunskap och självförtroende. Personen har nu alla förutsättningar att prestera fullgoda resultat förutsatt att de krav du ställer överensstämmer med personens kompetens. Genom att agera undersökande försöker du få medarbetaren att ge järnet. Du säger: ”Jag har en sak som är lite komplicerad, har du några lösningar….”. En person på nivå 3 uppfattar ett medlande beteende som sarkastiskt, ett inspirerande som fånigt och ett producerande som hotfullt.

Budskapet är att du måste känna dina medarbetare för att kunna utveckla deras kompetens. Vet du inte vilken nivå de har för respektive arbetsuppgift, riskerar dina seriösa försök att uppfattas som sarkasmer, fånerier eller hot. MIPU-modellen hjälper dig att minnas gången: Du börjar med P och går moturs i modellen: PIMU.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.