Ansvar och befogenheter

: Illustrationen visar en kvinna som sitter vid ett skrivbord. Runt foten har kvinnan en fotboja och på den står det ”Små befogenheter”.

Kompetens och förtroende måste följas åt om en organisation ska bli självgående. Ju högre kompetens en medarbetare har, desto större förtroende i form av ansvar och befogenheter. Ansvar innebär makt att planera sitt eget arbete, och kanske andras, medan befogenheter är liktydigt med resurser. När kunskapen finns, skapas motivation genom förtroende från ledningen. För små befogenheter blir en fotboja som hindrar medarbetaren att axla sitt ansvar.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.