Personal

Sista steget är att dela ut befattningarna till de personer som finns i företaget. Varje person kan ha en eller flera befattningar likaväl som en befattning kan delas av flera personer. Personen kan vara anställd eller inhyrd som exempelvis konsult. Befattningsbeskrivningarna ska nu kompletteras med namn på den person som har befattningen. Varje person ska ha en befattningsbeskrivning för var och en av sina befattningar även om fler personer har samma befattning. Vi har nu länkat ihop företagets produkter med dess personal. En omständlig procedur? Kanske, men nu finns en färdig modell som kommer att vara till stor nytta när ansvar, befogenheter och kompetens ska diskuteras.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.