Resurser

Bilden visar Sven Nevs. Han sitter vid en dator som inte fungerar. På skärmen står det ”Error”.

Kunskap och motivation är nödvändiga förutsättningar. Men räcker det så? Nej, ytterligare en faktor måste uppfyllas innan alla förutsättningar finns för att rätt kunna utföra en arbetsuppgift, nämligen resurser! Hur kunnig och motiverad en personen än är, måste denne ha nödvändiga resurser. Sven, som kommit över sin negativa inställning till datorer, misslyckas fortfarande. Han kan och är motiverad, men datorn fungerar inte… Han kommer inte att lyckas förrän alla förutsättningar finns: kunskap, motivation och resurser!

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.