Den Inspirerande

Illustrationen visar den Inspirerande som energisk och emotionell.

Starka sidor:
Den Inspirerande är energisk (påstridig, krävande och konfliktbenägen) och samtidigt emotionellt fullt emotiv (visar känslor, är informell och relationsinriktad). Kombinationen ger en social profil som är kreativ, entusiastisk och idérik; Stimulerar andra och har lätt för att få omgivningen med sig; Kör inte fast utan hittar snabbt nya handlingsalternativ. Den inspirerande är en typisk entreprenör och umgängesmänniska. Karaktären kan konsten att få omgivningen på högvarv och vill bli uppmärksammad för sina goda idéer. Paroll: ”Vägen är allt och målet intet”.

Vi betecknar profilen med I.

Svaga sidor:
Eftersom denna profil är rent inspirerande, saknar den egenskaperna slutenhet och försiktighet. Den inspirerandes entusiasm leder därför ofta till orealistiska drömmar som mera handlar om maximal uppmärksamhet än konkreta resultat. När behovet av uppmärksamhet tillgodosetts, tappar de lätt entusiasmen och satsar sin energi på nya idéer. Fakta som inte passar den inspirerandes intuition betraktas som ovidkommande petitesser. Som idrottsman anser den inspirerande att hyllningar är viktigare än seger och springer gärna ett ärevarv även om han/hon kom sist. Dessa beteenden stressar omgivningen.

Som ledare vill I göra allt på nya sätt, engagerar alltid så många som möjligt i det som ska göras och ändrar stup i ett på givna direktiv.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.