Emotion

Emotionen signaleras av din benägenhet att visa känslor för andra. Låg emotion kännetecknas av att du är saklig det vill säga uppträder reserverat, formellt och oberoende. Motsatsen, hög emotion utmärks av ett öppet beteende; du visar känslor, är informell och inriktad på relationer med andra.

På samma sätt som energin, kan emotionen illustreras med en skala. Du, liksom alla andra, hör hemma på någon punkt eller längs en sträcka på skalan. Läget signalerar graden av emotion till de som kommer i kontakt med dig.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.