Mångfald

: Illustrationen visar en undervisningsrum på en bilskola. Med på bilden finns några människor och en av dem säger ”Hos oss är alla välkomna”.

Vårt samhälle präglas i allt större utsträckning av mångfald som olika kulturella och etniska bakgrunder, funktionshinder eller åldersskillnader. Mångfald inom företaget kan därför gynna företagets utveckling. Större kunskap om marknaden, bredare kompetens och lättare att finna nya tankesätt. Mångfald ställer dock krav på ledarskap som kan hantera skillnaderna mellan människor.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.