Överreaktion I

Figuren visar ett diagram som visar att överreaktion hos den Inspirerande kan ge resultatet att han/hon ge upp och/eller ger igen.

Inspiratörens egenvärde bygger på uppmärksamhet för sina goda idéer. När den Inspirerande känner sig dåligt uppmärksammad, är dennes egenvärde attackerat och det primära försvaret går ut på att omvärlden ska känna lika. Om inte den Inspirerande har någon vas (enligt tidigare exempel), kommer den Inspirerande att ge igen, kanske genom att klargöra att ingen bryr sig det minsta om en enögd, flinskallig, fullkomligt oduglig och så luspank sopa som bara är luft!

Om den reaktionen inte ger den uppmärksamhet som krävs för att återställa egenvärdet, ger I upp. I brist på uppmärksamhet, kanske det räcker med lite medlidande för att återställa egenvärdet.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.