Kompetensnivå två

Din medarbetare är på nivå 2 och har nödvändig kunskap, men saknar självförtroende och är rädd för att göra fel. Du förklarar att det är mänskligt att fela och att du när som helst finns till hands för stöd och hjälp. Genom att agera Medlande ger du medarbetaren det självförtroende som behövs för att våga på egen hand.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.