Kompetensnivå ett

Din medarbetare befinner sig på kompetensnivå ett, saknar kunskap men vill lära sig. Du inspirerar personen att komma igång med sin utbildning genom att säga: ”Olle hade också problem med det här, han gick en tre-dagars kurs på….” Genom att agera stimulerande höjer du personens kompetens ett steg till nivå 2.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.