Den Undersökande

Illustrationen visar den Undersökande som försiktig och saklig.

Starka sidor:
Den undersökande är en perfekt utredare, organisatör och administratör. Han/hon är försiktig (lugn, lyhörd och lågmäld) och saklig (reserverad, formell och oberoende). Personen har en fullt utvecklad analytisk förmåga och är specialist på logik och system. Den undersökande går alltid metodiskt tillväga, gräver fram alla fakta, lever enligt regelboken och håller på sina principer. Paroll: Alla fakta på bordet!

Vi betecknar profilen med U.

Svaga sidor:
Avsaknaden av energi och öppenhet för känslor gör att den undersökande uppfattas som kylig och okänslig av sin omgivning. Behovet av att finna systematik i alla handlingar resulterar ofta i långa startsträckor samtidigt som faktasökande gör att beslut kan ta orimlig tid. Personen följer bara kända stigar och stämplas därför ofta som byråkratisk och konservativ.

Som idrottsman tycker han/hon att reglerna är viktigare än kampen. Dessa beteenden stressar omgivningen.

Som ledare vill U omge sig med regeltrogna och är mer fokuserad på hur jobbet utförs än vad resultatet blir. P har detaljerade regler för allt: Hur kaffe kokas, var saker ska stå, hur golvet ska sopas etc.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.