Tes 3

Du kan inte locka med en slips som personen redan har.
En persons placering på trappan varierar snabbt och ofta. Den som står högst upp kan rasa till överlevnadsnivån på några timmar. Vad händer exempelvis när du blir hungrig men inte får något att äta? Jo, du blir allt mer desperat och gör snart vad som helst för en bit mat…. Du är dock snabbt tillbaks på översta steget när matbehovet tillgodosetts. Förhandla aldrig på tom mage!

Finns det någon koppling mellan den modell vi kallar MIPU och Maslows behovstrappa? MIPU (som bygger på modeller av Ichak Adizes med flera.) visar ju vilka beteenden vi använder oss av, medan Maslow beskriver hur vi rör oss i behovstrappan. Om det är sant att vårt beteende styrs av våra behov, vilket det inte finns någon anledning att betvivla, så borde Maslows forskning förklara hur vi växlar mellan M, I, P och U. Är det möjligen så att P gäller vid överlevnadsstadiet, U vid trygghet, M vid gemenskap och I vid uppmärksamhet och utmaningar? Vilka paralleller hittar du mellan modellerna?

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.