Tes 2

Behoven tillgodoses i tur och ordning och den som exempelvis inte har sitt behov av trygghet tillgodosett, lockas inte av gemenskap.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.