Din handlingsplan

Bilden visar en färdig profilgraf och en handlingsplan på saker man kan förbättra.

Du har nu sett att varje renodlad profil både har starka och svaga sidor samt karaktäristiska överreaktioner. Som person bör man eftersträva att vara såväl medlande som inspirerande, producerande och undersökande fullt ut. Är detta möjligt? Var och en har ju sitt grundbeteende och profilerna är delvis motstridiga. Att vara medlande är raka motsatsen till att vara producerande liksom inspirerande är en motpol till undersökande. Jo, den egenskap som syr ihop profilerna kallas flexibilitet.

Ett flexibelt beteende kännetecknas av din förmåga att anpassa dig till omgivningen. När du träffar en medlande, försöker du själv vara medlande och så vidare. Är det att vända kappan efter vinden? Absolut inte! Du ska givetvis fortfarande stå för dina åsikter, däremot inte framföra dina argument på ett sätt som skapar överreaktioner. Andra kommer att uppfatta dig som tillmötesgående och försöker då själva vara tillmötesgående mot dig. För att få något, måste du först ge något!

Dina svaga sidor beror inte på att en viss profil (Medlande, Inspirerande, Producerande eller Undersökande) är för mycket utvecklad, tvärt om. Har du många svaga sidor i exempelvis din M-profil, eliminerar du dessa genom att utveckla den motstående profilen P. När du skapar starka sidor i P-beteendet blir du på köpet av med svaga sidor i M-beteendet. Detta gäller alla profiler.

Hur gör du då för att utveckla din profil? Jo, du tittar på axlarna för Energi och Emotion och ser att du exempelvis måste vara mer energisk. Gå sedan till din profilanalys för egenskapen Energisk och skriv på ett papper ner de beteenden som fått 0 eller bara 1 poäng. Kanske du skriver ”Använder raka argument”, ”Står för min mening” och ”Talar snabbt om min åsikt”. Detta papper är din personliga handlingsplan! Träna de beteenden du skrivit så ofta du får tillfälle. Du kommer snabbt att märka att omgivningen uppskattar dina ansträngningar. När du utvecklat egenskapen Energisk, fortsätter du med nästa egenskap, i exemplet handlar det om ”Sluten”. Observera att varje egenskap (exempelvis Energisk) utvecklar två profiler (de röda linjerna I och P).

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.