Jämställdhet

Illustrationen visar en våg. I ena vågskålen syns symbolen för kvinna och i den andra syns symbolen för man. Vågskålarna väger lika mycket.

Jämställdhet innebär lika möjligheter för kvinnor och män. Icke att förväxla med jämlikhet som handlar om likställdhet inför lagen. Jämställdhetsarbetet ska leda till att kompetensen hos alla medarbetare tillvaratas och att hela rekryteringsunderlaget, det vill säga både män och kvinnor, beaktas vid nyanställningar.

Alla svenska arbetsgivare ska enligt lag bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Är antalet anställda fler än nio, måste företaget dessutom ha en dokumenterad jämställdhetsplan.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.