Energi

Energin signaleras av intensiteten i ditt beteende. Låg intensitet kännetecknas av att du är försiktig det vill säga uppträder lugnt, lyhört och lågmält. Hög intensitet utmärks av ett energiskt beteende; du är påstridig, krävande och konfliktbenägen. Energin i ditt beteende kan illustreras med en skala som går från försiktig till energisk. Var du befinner dig på skalan varierar naturligtvis med situationen, men det finns säkert något område på skalan där du känner dig mest hemma och där du oftast är. Detta område bidrar till den bild omgivningen har av dig.

Den person som nästan alltid befinner sig på samma ställe på skalan blir förutsägbar i sitt beteende; omgivningen lär sig snabbt hur personen sannolikt kommer att reagera. Om personen inte har någon fast punkt, kommer beteendet att bero på situationen: ibland försiktig, andra gånger energisk. Du måste då känna personen väl för att kunna förutse hur denne reagerar. Således, ju större område på energiskalan du rör dig över, desto större hänsyn till omständigheterna måste omgivningen ta för att kunna förutsäga ditt beteende.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.