Överreaktion P

Figuren visar ett diagram som visar att överreaktion hos den Producerande kan ge resultatet att han/hon ger sig på och/eller ger sig av.

Producerarens egenvärde bygger på presterat resultat. Den Producerandes egenvärde attackeras om dennes prestation ifrågasätts. Producerarens primära försvar blir då att ge sig på: den Producerande kanske slår näven i bordet och talar om hur det egentligen är, eller avreagerar sig på något som symboliserar misslyckandet. Räcker inte detta för att återställa egenvärdet, aktiveras det sekundära försvarsbeteendet: den Producerande ger sig av eller isolerar sig genom att ignorera omvärlden.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.