Vem är du?

Ledarens främsta uppdrag är att skapa en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål och där varje individ har full kompetens för sina arbetsuppgifter. Styrelsegurun Ralph Ablon uttryckte detta som att ”de mest önskvärda händelserna ska ha störst sannolikhet att inträffa”.

Mål och kompetens är således ledarens viktigaste verktygslådor. Men att bara ha verktygen räcker inte. Den som ska få något gjort måste också veta hur de ska användas, så denna kursmodul kommer både att visa på verktygen och lära dig använda dem.

Tiden har avsevärt förändrat ledarrollen. Förr var ledaren en chef som visste allt och talade om vad som skulle göras och hur det skulle gå till. För att lyckas idag måste kunniga specialister samverka. Chefen kan inte längre veta mest, utan måste leda andra som vet mer. Gårdagens chef har blivit dagens ledare.

Kommendanten har fått lämna in. Nu gäller det att kommunicera i termer av mål och skapa engagemang att nå dem. De kunniga kräver långt mer än rimlig lön. De vill ha utmaningar, inflytande, personlig utveckling och kreativa miljöer. Ju bättre dessa behov tillgodoses i organisationen, desto högre sannolikhet att organisationen når sina mål.

Kunskap är dagens hårdvaluta och ledarens kunskap om medarbetaren blir avgörande för ett lyckosamt ledarskap. Du måste emellertid förstå dig själv innan du kan förstå andra. Vi ska därför börja med några introverta studier; vem är du egentligen och hur uppfattas du av andra?

En människas personlighet är alltför komplex för att kunna beskrivas på ett enkelt sätt. Men, när det gäller förmågan att leda andra, spelar det mindre roll vem du egentligen är. Det viktiga är hur du uppfattas av omgivningen, din personliga profil. När någon bedömer ditt beteende, är det två saker som påverkar speciellt mycket: Energi och emotion.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.