Behov - introduktion

Figuren visar kopplingen mellan förnuft, handling, behov och känsla. Förnuftet startar en handling som tillgodoser behoven. Behoven skapar känsla och prövas mot förnuftet.

Du har säkert upptäckt att rätt ledarskap bygger på kunskap om den person du vill påverka. Ju större kunskap, desto bättre förutsättning att lyckas. Framgångsrikt ledarskap innebär att din syn på saker och ting ofta accepteras av andra, man kan formulera det som att de köper dina idéer. Orsaken till detta anses vara 100 % egoistisk. De köper dina idéer för sin egen skull eftersom de har förstått att deras behov blir tillgodosedda.

Dina lösningar tillgodoser alltså deras behov. Enligt den framstående psykologen Abraham Maslow, styrs alla våra handlingar av de behov vi har. Behoven skapar känslor som driver oss att tillgodose behoven. Exempelvis ger behovet av mat känslan av hunger som vi tillgodoser genom att äta, liksom behovet av sällskap ger känslan av ensamhet som vi tillgodoser genom umgänge. Innan vi skrider till handling, prövas behovet av vårt förnuft: ”Vänta med att äta tills du kommer hem”. Men ju starkare känsla, desto snabbare handling. Tillräckligt stark känsla och du handlar innan du hunnit tänka!

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.