Överreaktion M

Figuren visar ett diagram som visar att överreaktion hos den Medlande kan ge resultatet att han/hon ge upp och/eller ger igen.

Medlarens egenvärde bygger på att vara omtyckt av andra. När den Medlande känner sig mindre omtyckt, är egenvärdet attackerat och det primära försvaret går ut på att ge efter för kraven och på det sättet bli mer omtyckt. Om inte den Medlande har någon vas (enligt föregående exempel), kommer den Medlande att ge upp och erbjuda sig skaffa en vas. Räcker inte detta för att den Medlande ska känna sig omtyckt igen, aktiveras det sekundära försvaret. Den Medlande försöker då att få omgivningen att också känna sig illa omtyckta. Medlarens sekundära försvar är att ge igen. Blir inte den Medlande omtyckt, ska heller ingen annan vara det. Medlarens strategi för att ge igen är vanligtvis att gå till personangrepp: Hör du du din enögde, flinskallige, fullkomligt odugliga och luspanka sopa, ska du komma här och…

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.