Överreaktion U

Figuren visar ett diagram som visar att överreaktion hos den Undersökande kan ge resultatet att han/hon ger sig på och/eller ger sig av

Den undersökandes egenvärde bygger på den systematik han/hon själv skapat. Den Undersökandes egenvärde attackeras då någon bryter mot denna systematik eller det regelverk den Undersökande tillämpar. Undersökarens primära är att isolera sig eller ge sig av: den Undersökande ignorerar omvärlden eller lämnar rummet. Räcker inte detta för att återställa egenvärdet, blir det sekundära försvarsbeteendet att ge sig på: den Undersökande slår näven i bordet och talar om hur saker och ting ska genomföras eller ger sig på något som symboliserar misslyckandet.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.