Mål och målstyrning

Ett företags utveckling bygger på förhoppningar om framtida händelser. De låter naturligtvis inte slumpen avgöra om förhoppningarna ska infrias, utan försöker påverka händelserna. Målstyrning får inte bara händelserna att gå företagets väg, det ger också ett ökat engagemang från personalen som får en klarare bild av vad som ska uppnås. Vägen öppnas för egna initiativ och ökat ansvar.

Affärsplanen redovisar verksamhetens övergripande mål. Genom att bryta ner målen till arbetsuppgiftsnivå, styr de verksamheten mot de övergripande målen.

Vår bilskola har det övergripande målet att omsätta 10 miljoner kronor inom 3 år. De räknar med en genomsnittlig inkomst på 25.000 per elev vilket innebär att de inom 3 år måste utbilda 400 elever per år. Eftersom varje elev i medeltal får 20 körlektioner måste de producera 8.000 lektionstimmar. En lärare arbetar 1.500 timmar/år så skolan kommer därför att behöva sex lärare och lika många bilar.

Bilskolans VD, som också är marknads- och personalchef, får målen att öka antalet elever till 400 och att rekrytera fyra nya lärare (de är två lärare idag). Varje lärare får målet att utbilda 400/6 = 67 elever per år. Ekonomichefen har räknat ut att en elev får kosta 15.000 kr inklusive kostnader för bil och lärarlöner, vilket därmed blir det budgetmål varje lärare tilldelas. Det blir sedan lärarens ansvar att planera utbildningen så att budgeten håller. Ett företags budget är dess viktigaste verktyg för att nå sina mål.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.