Utveckling och tillväxt

Bilden visar en körskolebild överfull med körskoleelever. Körskoleläraren står utanför bilden och säger: Vi har kanske utvecklat oss för mycket…?

Alla företag kan utvecklas, men alla kan inte växa eftersom tillväxt i allmänhet sker på någon annans bekostnad. Jämför också med en skräphög, inte utvecklas den av att växa. Utveckling och tillväxt är således inte samma sak, men vad är då utveckling? Följande definition passar bra inom näringsverksamhet: ”En verksamhet utvecklas då den ökar sin förmåga att utnyttja tillgängliga resurser”. Vilka resurser har då ett företag? Här är några: Finansiering, personal, råvaror, energi, utrustning och lokaler.

Ett företag utvecklas således inte av att anställa fler medarbetare eller öka sin förbrukning av energi eller råvaror. Däremot av att bättre utnyttja sina medarbetarnas kunskap och hushålla med råvaror och energi. För att lyckas med detta krävs följande: Företaget måste arbeta med rätt saker och på rätt sätt det vill säga ”göra rätt saker och göra saker rätt”.

”Rätt saker” innebär att lägga sin energi på kundnytta, det vill säga producera det som kunden efterfrågar och ”rätt sätt” innebär att producera kostnadseffektivt. Det räcker inte att göra det ena eller det andra, utan båda sakerna måste göras samtidigt. Om till exempel din produkt är konsulttjänster, måste du således både erbjuda de tjänster kunden vill ha och utföra dem så kunden blir nöjd. Tillverkar du stolar, är det naturligtvis meningslöst att tillverka stolar ingen vill ha, även om dessa tillverkas extremt rationellt. Omvänt blir det lika tokigt att tillverka den stol alla vill ha om din produktion är så dyr att ingen kan köpa dem. Utveckling är att göra rätt saker på rätt sätt.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.