Delegeringsstadiet

Det intensiva prestationsstadiet tar så småningom ut sin rätt. Medarbetarna som jobbat långt mer än vad som var tänkt från början, vill nu ha lön för mödan. Vilsenhet och 'tappade sugar' är vanliga fenomen i denna fas. Verksamhetens utveckling står nu och faller med grundarens förmåga att dels skapa ny entusiasm, dels styra verksamheten mot sådant som verkligen ger konkurrensfördelar, det vill säga vara målinriktad och fokusera på kärnverksamheten. Grundaren måste släppa på greppet i detta läge och låta medarbetarna få större ansvar och ökade befogenheter.

Fråga: Vad är rätt och fel i delegeringsstadiet?

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.