Kritik

Att bli kritiserad är mycket förödmjukande, så se till att du verkligen har uppfattat situationen korrekt innan du säger din mening och tänk på följande:

- Om någon gör sitt bästa och ändå misslyckas, ska den kritiseras som givit arbetsuppgiften till personen.
- Beröm inför andra men kritisera i enrum.
- Inrikta kritiken på de tillgängliga befogenheter, kunskaper eller hjälpmedel som ej utnyttjats till fullo.
- Kritik ska alltid gälla sak, aldrig person.
- Basera aldrig kritik på lösa antaganden, utan bara på fakta.
- Var specifik och utforma aldrig kritik som svepande generaliseringar.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.