Motivation

Bilden visar Sven Nevs och en tankebubbla där en dator går sönder.

Kunskap i all ära, men det behövs mer än så för att en arbetsuppgift ska bli utförd. Låt oss ta Sven Nevs som exempel. Han ska skicka ett fakturaunderlag till ekonomichefen. Sven vet hur det går till, men tycker att datorer är skräp och väljer därför att skriva uppgifterna på en lapp som han stoppar i ekonomichefens postfack. Sven kan men vill inte och saknar därför rätt förutsättningar för arbetsuppgiften.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.