Planeringsstadiet

Föregående stadium, delegeringsstadiet, skapar efterhand en spretig och kortsiktig organisation med många viljor. Nu är hög tid för långsiktigt agerande och arbetsorganisationen måste under en tid få högre prioritet än produktion och försäljning, även om det sker på bekostnad av lönsamhet och tillväxt. Verksamheten stramas upp genom rutiner som delvis automatiserar administrationen. Pågående projekt ses över och vissa skrotas, det blir viktigt att förtydliga vad verksamheten inte ska arbeta med. Uppbyggnad av ett standardiserat kvalitetssystem som exempelvis ISO 9000 hör definitivt hemma i denna fas.

Befattningsbeskrivningar redovisar vem som ansvarar för vad och utbildningsprogram täcker de kompetensluckor som blottas. Alla medarbetare tilldelas tydliga befogenheter och ansvarsområden. Verksamheten upplevs lätt turbulent och främmande så det är viktigt att företagets visioner hålls levande. Många medarbetare kommer att känna sig illa behandlade så god personalvård är nu en nödvändighet.

Fråga: Vad är rätt och fel i planeringsstadiet?

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.