Kompetensnivåer - introduktion

Figuren visar ett diagram med de fyra olika kompetensnivåerna; 0 till 3. X-axeln visar Prestation och Y-axeln visar Krav.

Begreppet kompetens beskriver en persons förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Kompetens består av kunskap, motivation och resurser. När du ska prestera något som är din arbetsuppgift, blir prestationskurvan identisk med din kompetenskurva och visar vad du har förutsättning att prestera. Vad du sedan verkligen presterar, kommer att bero på vilka krav som ställs på dig. Rätt krav skapar motivation som kan leda till ”flyt”. Vi ska nu titta närmare på hur du kan utveckla andras kompetenskurva genom att anpassa ditt beteende.

Metodiken bygger på forskning av Dr Chris Argyris som är en amerikansk beteendevetare. Argyris har upptäckt att kompetens utvecklas bäst i små steg, men stegen ska vara tillräckligt stora för att uppfattas som en utmaning. Stegen ska också komma i en viss ordning samtidigt som varje framsteg ska belönas genom att ”läraren” ändrar sitt beteende enligt MIPU-modellen. Strategin är alltid att höja kompetensen till nästa, högre nivå.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.