Regenerationsstadiet

En väl genomförd planeringsfas bäddar för ett blomstrande företag. Verksamheten är lönsam, detaljplanerad, stabil och budgetstyrd. Nya skott måste dock ständigt till för varaktig blomning. Nya produkter och nya marknader måste tillföras i takt med det som åldras och försvinner. Andra produkter kanske växer sig så starka att de kan knoppas av till mera fristående enheter eller nya företag. Vägen fram till blomstring skapar stor kompetens som tillvaratagits i form av rutiner.

Företaget utnyttjar nu dessa för att nya, blomstrande produkter och verksamheter snabbt ska se dagens ljus. Företagets framgångskoncept banar väg för nya framgångar och regenererar sig självt. Regenerationsstadiet kan pågå så länge som ledningen brinner för företagets utveckling. Företagsledningar som ger sig själva omotiverade förmåner, stora institutionella ägare och palatsliknande huvudkontor är kraftiga varningssignaler.

Fråga: Vad är rätt saker och rätt sätt under regenerationsstadiet?

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.