Kompetensanalys

Illustrationen visar en befattningsbeskrivning, med bland annat kartläggning av Sven Nevs arbetsuppgifter.

Kompetensanalysen syftar till att kartlägga förutsättningarna för en person att utföra de arbetsuppgifter som ingår i dennes befattningar. Kunskap, motivation och resurser undersöks för varje arbetsuppgift. Resultatet används för att åtgärda kompetensluckor. Analysen dokumenteras i befattningsbeskrivningen. Varje person i företaget ska ha en befattningsbeskrivning för var och en av sina befattningar.

Bristande kunskap åtgärdas genom kompletterande utbildning, motivation utvecklas genom bättre ledarskap och resurser skapas med befogenheter och investeringar. Kompetensutveckling är en fråga för ledningen. Vi återkommer till detta i modulen Ledarskap.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.