Frisk arbetsplats

Bilden visar en kvinna som sitter vid ett skrivbord i ett slitet och nedgånget kontor. Hon drömmer om en ny, fräsch och ergonomisk arbetsplats.

Tempot i arbetslivet är ofta både högt och specialiserat. Kombinationen har dramatiskt ökat risken för belastningsskador eller utbrändhet och är ett ständigt hot mot verksamhet och personal. Miljöskyddskraven måste tas på fullt allvar. Dålig arbetsmiljö kan ge konsekvenser i form av arbetskraftsbrist i företaget, åtal och dåligt anseende.

God arbetsmiljö kännetecknas av låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. Exempel: Välstädade och ändamålsenliga lokaler, behagligt inomhusklimat, fungerande arbetarskydd, rätt utformade arbetsplatser, program mot ensidigt arbete, ändamålsenliga redskap, program mot stress, ojämlikhet och trakasserier.

God personalpolitik bör grundas på en strävan att uppnå både företagets mål och medarbetarnas personliga mål: gott anseende, utveckling, uppmärksamhet, trygghet, gemenskap, respekt, god arbetsmiljö etc.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.