Den Producerande

Illustrationen visar den Producerande som energisk och saklig.

Starka sidor:
Den Producerande är energisk (påstridig, krävande och konfliktbenägen) och samtidigt emotionellt saklig (reserverad, formell och oberoende). Kombinationen ger en social profil som handlar snabbt, effektivt och målmedvetet. Produceraren är en typisk genomförare som snabbt värjer den mest effektiva metoden att nå önskat resultat. Paroll: ”Målet är allt och vägen intet”.

Vi betecknar profilen med P.

Svaga sidor:
En äkta producerare är alltid på hugget och saknar försiktighet och känslomässig öppenhet. De verkar alltid upptagna, ivriga att nå sina mål och kan gå över lik om det behövs. Personliga relationer liksom andras åsikter är ointressanta. Produceraren tar snabbt initiativet och styr med järnhand om det behövs. Som idrottsman anser produceraren att uppvärmning är slöseri med tiden, som för övrigt aldrig räcker till. Dessa beteenden stressar omgivningen.

Som företagsledare omger sig produceraren helst med ”jasägare” som utför varje befallning utan att ifrågasätta. I den rollen vet P i allmänhet inte särskilt mycket om vad som egentligen är fel i företaget: ingen vågar berätta! Små kriser är ointressanta för P som hellre vill visa sina talanger när det blir katastrof.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.