Sammansatt och särskrivet


Sammansatta ord i svenskan skrivs ihop.

Ett sammansatt ord är två eller flera ord som slagits ihop och bildat ett nytt ord:

dagstidning (av dag och tidning)
skolmatsal (av skola, mat och sal)
rödgrön (av röd och grön)
springnota (av springa och nota)

Du kan göra egna nyskapande sammansättningar. Dessa skrivs också ihop:

sockerbitsälskare, kompisskåp, måndagsilska, lampskärmsgalning

Man kan göra ett litet test för att se om ordet är sammansatt. Pröva att stoppa in ett litet adjektiv mellan. Är ordet sammansatt kan man inte sära på det utan att betydelsen förändras:

INTE MEN
en sockerbits glad älskare
ett kompis fint skåp
en måndags typisk ilska
en lampskärms rar galning
en glad sockerbitsälskare
ett fint kompisskåp
en typisk måndagsilska
en rar lampskärmsgalning

Om man tar exemplet med "svensk lärare" och "svensklärare", syns det ganska tydligt:
en svensk lärare är en lärare som är svensk (två ord)

antingen: en svensk snäll lärare
eller: en snäll svensk lärare

en svensklärare är en lärare i ämnet svenska (sammansatt ord)

en snäll svensklärare (kan inte säras på)

Man måste alltså tänka på vad orden betyder för att veta om man ska särskriva eller inte.

Jämför:

"apelsin choklad" med "apelsinchoklad"
"rått kött" med "råttkött"
"en skoj frisk typ" med "en skojfrisk typ"

Särskrivningarna syns överallt i tidningar och i annonser av olika slag. Förmodligen är det påverkan från engelskan. I engelskan ska man ju ofta särskriva där vi har sammansatta ord:

 a bright blue sky - en klarblå himmel
a coffee cup - en kaffekopp