De indoeuropeiska språken


De flesta språk i Europa är släkt med varandra och kommer troligen från Indien med invandrande folkgrupper. Forskarna träter fortfarande om huruvida det fanns ett gemensamt indoeuropeiskt språk som sedan utvecklades till flera olika, eller om skillnaderna uppstod tidigare.

Det finns några europeiska språk som inte tillhör den här gruppen - de är inte ens avlägset släkt! Det är finskan, estniskan, ungerskan och samiskan som tillhör de finsk-ugriska språken.

Länkar:

Länk till karta över de indoeuropeiska språken

Länk till karta över de indoeuropeiska språken utbredning