Konstgjorda språk


Det har gjorts försök att skapa språk. Mest känt är väl esperanto, presenterat av Ludvig Zamenhof 1887. Det var ett språk med enkel grammatik och många ord mer eller mindre gemensamma för flera europeiska språk. Drömmen var att med ett gemensamt språk förbrödra världen.

Esperanto har sin trogna krets anhängare som anser att språket skulle kunna bli lösningen på EU:s språkproblem. Varje medlemslands representanter har ju rätt att använda sitt språk varför antalet tolkar och översättare bara växer. Frågan är om inte situationen blir ohanterlig vid en utvidgning.

Att översätta är ett hantverk och en konst. Trots detta försökte man redan i datorernas barndom att konstruera översättningsprogram. Optimismen var stor men än idag är programmen väldigt klumpiga och kräver mänsklig hjälp.

Här finns en sajt där du kan prova ett översättningsprogram! Tyvärr finns inte svenska som alternativ ännu. På Google translate finns även Svenska med som språk.

Titta på den här hejdlösa webbsidan!

Transpiranto är ett språk skapat av Ludovigo Hagvaldo i Grönköping. Han har framför allt översatt svenska stamsånger. Språket är en salig blandning av tyska, engelska, latin, inneord, slang och annat men fullt begripligt och väldigt roligt!

Här kan du läsa om transpiranto!