Skriva en artikel


Du ska skriva en kort artikel (max 200 ord) med hjälp av följande fakta:

Huvudperson: en 46-årig borgholmsbo.
Andra personer: borgholmspolisen, polisen i Frankrike.

Händelse: stöld av kyrksilver i kyrka, tjuven häktad.

Kyrksilvret: antikt, förvarades i kryptan, var värdahundratusentals kronor, fanns nattvardskalk från 1400-talet, fanns kalkar med inskriptioner, var sammanlagt 14 föremål, fördes i onsdags tillbaka till kyrkan av den franska polisen.

Bild på en kyrka.

Tjuven: tog sig in med en sprängladdning vid kyrkportens lås, bröt sig in i kryptan med en kofot, placerade en del av silvret hos en antikhandlare på vägen hem till Borgholm, gömde resten på sin radhustomt i Borgholm, blev nervös, angav sig själv hos borgholmspolisen, hade med sig en del av silvret när han anmälde sig, påstod sig ha köpt silvret i Strasbourg, säljaren okänd man.

Kyrkan: ligger i östra Frankrike i en stad som heter Dijon.

Stölden: väckte stort uppseende i Frankrike, tidpunkt: 13 mars 2001.

Den franska polisen: tog av någon anledning kontakt med polisen i Borgholm.

Borgholmspolisen: förstod så småningom att 46-åringen stulit silvret, företog husundersökning samtidigt som fransk polis kom till Borgholm, hittade silvret på radhustomten, hittade silvret i torsdags.

Skrivuppgift 1 - Artikel

Skriv artikeln med så många fakta som möjligt. Håll dig till högst 200 ord.

Glöm inte rubrik och ingress!

Försök att dölja 'glappet' i texten (det vill säga det som inte stämmer riktigt, eller verkar ologiskt.